progressmaximum
  กระเบื้องหลังคาเจียระไน
 

                 กระเบื้องหลังคาเจียระไน

                  

                 

                   Simply cut

                        

               
      

                  คุณสมบัติพิเศษ

                  CUT TO STYLE ตัดมุมออก บอกตัวตน กระเบื้องหลังคาเจียระไน ใหม่ "Simply Cut" กระเบื้องเรียบตัดมุม
                  ที่ให้อิสระปรับเปลี่ยนอย่างลงตัว กับหลังคาทุก รูปแบบ เรียบง่าย แต่โดดเด่นมีสไตล์ บอกตัวตน ให้กับบ้าน
                  ของคุณ
                 
                  
1. ผลิตจากวัสดุดิบที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย จึงมีความแข็งแรง ทนทานเหมาะกับ 
                   สภาพ ภูมิอากาศ ของประเทศไทย
 
                 
2. ออกแบบพิเศษให้ใช้กับระบบการติดตั้งแบบ ระบบครอบแห้ง (Dry Fixde System) ทำให้สวยงาม 
                  ปราศจาก คราบน้้าปูน จากการ ใช้ปูนทราย และช่วยป้องกันการรั่วซึม 

                 
3. มีน้้าหนักเบา ช่วย ประหยัดค่าโครงสร้าง
 
                
4. ออกแบบให้มุมแผ่นกระเบื้องตัดมุมออกไป เพื่อเพิ่มลายเส้นและท้าให้หลังคามีมิติ

                 สีขาวไข่มุก


สีเขียวฉัตรแก้ว


สีซาฮาราแซนด์


สีแดงโกเมน


สีเทาเงิน


สีออริกาโน


สีอิฐอำพัน


สีโอ๊กวูด

               ข้อมูลผลิตภัณฑ์

                    

ขนาดกระเบื้อง(กว้าง x ยาว)

แผ่นกระเบื้อง

40 x 50 ซม. แผ่นเริ่ม 80 x 30 ซม.

น้้าหนักกระเบื้อง

2.4

กก./แผ่น ( 30 ก.ก. / ตร.ม. )

ความลาดชันที่แนะน้าในการติดตั้ง 

25

องศา ขึ้นไป

ระยะแป

20

ซม.

จ้านวนกระเบื้องเฉลี่ย ต่อ ตร.ม

12.5

แผ่น

วิธีการติดตั้งครอบหลังคา

ระบบครอบแห้ง
(

Dry Fixed System)
 
                     

                       Thai Modern Style

                  

                    


                  

 

                 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้มีรูปแบบที่เหมาะสม กับสถาปัตยกรรม ร่วมสมัย ใช้ทดแทนวัสดุ 
                 จากธรรมชาติ เช่น ไม้แป้นเกล็ด กระเบื้องดินเผา 
                
คุณสมบัติพิเศษ                          
                         1. ผลิตจากวัสดุดิบที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ด้วย  เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะกับ
                 สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
                
2. ออกแบบพิเศษให้ใช้กับระบบการติดตั้งแบบ ระบบครอบแห้ง (Dry Fixde System) ท้าให้สวยงาม
                 ปราศจาก คราบน้้าปูน จากการใช้ปูนทราย และช่วยป้องกันการรั่วซึม
                
3. มีน้้าหนักเบา ช่วยประหยัดค่าโครงสร้าง
                
4. ออกแบบให้มุมแผ่นกระเบื้องตัดมุมออกไป เพื่อเพิ่มลายเส้นและท้าให้หลังคามีมิติ

 สีขาวไข่มุก


สีเขียวฉัตรแก้ว


สีซาฮาราแซนด์


สีแดงโกเมน


สีเทาเงิน


สีออริกาโน


สีอิฐอำพัน


สีโอ๊ดวูด
 

                 

                

                       ครอบหลังคาเจียระไน                     

               รูปแบบและสีสัน

              เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้มีรูปแบบที่เหมาะกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัย  
             ใช้ทดแทนวัสดุจากธรรมชาติเช่น ไม้แป้นเกล็ด กระเบื้องดินเผา                


ครอบข้างปิดชาย
ใช้ปิดครอบข้าง ตัวสุดท้าย
บริเวณปลายปั่นลม
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/จุด


ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณปั่นลม
จำนวนการใช้งาน 2 แผ่น/เมตร


ครอบปิดจั่ว
ใช้ปิดครอบสันหลังคา
ด้านหัว-ท้ายหลังคาทรงจั่ว
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/จุด


ครอบสันตะเข้
ใช้ปิดครอบสันตะเข้ตัวสุดท้าย
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/จุด


ครอบปิดปลายตะเข้
ใช้ปิดครอบสันตะเข้ตัวล่างสุด
จำนวนการใช้งาน 2 แผ่น/เมตร
ครอบ 3 ทาง
(30,35,40,45 องศา)
ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบกับสันตะเข้
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/จุด


ครอบสันหลังคา 2 ทาง
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคาต่อจาก
ครอบ 3 ทาง
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/จุด


ครอบสันหลังคา
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา
จำนวนการใช้งาน 2 แผ่น/เมตร


ครอบ 3 ทางตัว T
ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบกับสันหลังคา
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/จุด


ครอบ 4 ทาง
(30,35,40,45 องศา)
ใช้ปิดทับตะเข้สันทั้ง 4 ด้าน ที่มาบรรจบกัน
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/จุด


ครอบ 4 ทางจตุรมุข
ใช้ปิดทับสันหลังคาทั้ง ด้าน ที่มาบรรจบกัน
จำนวนการใช้งาน 1 แผ่น/จุด
 
                   
                 

                บริษัท โปรเกรส แมกซิมั่ม จำกัด เลขที่ 55/5 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี 
                เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 TEL 02-908-3500-2 FAX02-908-3503,02-988-5858
                สายด่วน 24 ชั่วโมงติดต่อคุณสมปอง
086-8894277,081-130575701.
Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your Message:
 
  Today, there have been 2 visitors (13 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=